Proxectouse un espazo acorde coa imaxe e filosofía da empresa.