Utilizando caixas de luz a modo de paneles, proxeccións e obxectos utilizados en películas, a exposición resume a historia do cine.