Optouse por descontextualizar algo tan cotián como unha cociña.