Modificouse completamente a aparencia do Pazo de Congresos de Santiago mediante teares, moqueta, pintura, mesas retroiluminadas e proxeccións de vídeo.