Marcada polo seu carácter itinerante, a exposición consiste nun conxunto de displays de grande formato que se complementa cun telescopio, obxectos relacionados coa astronomía e maquetas de naves espaciais e os planetas.