Incorporouse no interior da carpa unha pantalla inchable de gran formato para a proxección de curtametraxes pertencentes a un concurso e diversos terminais conectados a Internet.

 

De forma complementaria, un can robot, Aibo, conectado á rede, actuou para o presidente da Xunta.